NEWS:

Hear us on BBC

22.06.15

Hear us on BBC

Hear Guillaume de Machaut: Veni creator spiritus from our performance at Rheinvokal, click here

Interview with Paul Hillier:

12.05.14

Theatre of Voices feature artist in International Arts Manager Magazine

23.10.13

Theatre of Voices feature artist in International Arts Manager Magazine

Clare Wiley, International Arts Manager Magazine, chats to our soprano Else Torp about going to vocal extremes to get a particular tone. You can read the whole article here

Facebook feed:

Primephonic has found the EPCC/TOV/Paul Hillier portrait of Galina Grigorjeva - and award 5 stars for both performance and recording. ‘With a sound world that in places seems to contemplate the immensity of the cosmos, it’s an engrossing and richly rewarding experience, and it’s brought radiantly to life on this album with fine solo performances and immaculate ensemble work under the conductor Paul Hillier.’
Familiar yet strange, archaic but modern, these deeply felt choral pieces by Galina Grigorjeva are brought radiantly to life in this magnificent recording. If you are unfamiliar with the music of Grigorjeva, these beautiful new recordings will come as a revelation.
http://www.primephonic.com/news-review-grigorjeva-nature-morte

a BEAUTIFUL double DVD containing Phie Amboe’s documentary ‘Good Things Await’ and visual poem ‘Songs from the Soil’ are now available from Danish Documentary! Theatre of Voices sing music by Jóhann Jóhannsson and Arvo Pärt. And you get to cut out your own farm animals! :-) The double release is called: ‘Treasures From Thorshøjgaard’ Phie Ambo, director, says: I am pleased to present two films from Thorshøjgaard - a biodynamic farm in Denmark that I love.This farm is quite unique. Here, all organisms are given the space to live and enrich each other, and I knew from the moment I saw it, that I could not possibly embrace this magic place in just one film. Therefore I chose to shoot two different films at the same time and place. Good Things Await is the story about Niels Stokholm and his wife Rita who in spite of oppositions from the authorities, run their farm with great love for all living beings on the ground. Songs from the Soil is a film without dialogue, but with music by Arvo Pärt. I made this film to pay tribute to the biodiversity on the farm.
Your user agent does not support frames or is currently configured not to display frames. However you may visit the page that was supposed to be here
http://shop.danishdocumentary.com/

Test your Polish skills here :-) 14th May at 19:00 / Sala Kameralna Centrum Spotkania Kultur, pl. Teatralny 1:  „Octopus” – koncert / PREMIERA PROGRAMU Theatre of Voices (Dania) Else Torp – sopran, Signe Asmussen Manuitt – mezzosopran, Jakob Bloch Jespersen – bas, Christian Westergaard – instrumenty klawiszowe, Daniel Plewe – dźwięk
SCROLL DOWN FOR ENGLISH PL PROGRAM* 11 maja 2016 (środa) 19:00 / Kościół oo. Dominikanów, ul. Złota 9 „Na rozdrożu” – koncert / PREMIERA PROGRAMU Olga Pasiecznik – sopran, Ensemble Tourbillon w składzie: Petr Wagner (Czechy) – viola da gamba, kierownictwo artystyczne, Justyna Rekść-Raubo – viola da gamba, Marcin Świątkiewicz – klawesyn 20:30 / Sala widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 Jagoda Szmytka „RÊVE RAVE” – opera-nowa / PREMIERA / ZAMÓWIENIE FESTIWALU KODY Jagoda Szmytka – kompozycja, libretto, Wojtek Mazolewski Quintet – improwizacja, wykonanie, Halina Przebinda, Kuba Mikurda – dramaturgia, MoPiToe (Bogna Kowalczyk, Małgorzata Andrys) – oprawa wizualna, Magdalena Franczuk – trailer 22:00 / Oratorium, Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 Spotkanie z artystami 22:00 / Klub Festiwalowy (piwnice Centrum Kultury w Lublinie), ul. Peowiaków 12 „Czas Tańca” Gęsty Kożuch Kurzu, Kapela Bornego z Podzamcza 12 maja 2016 (czwartek) 19:00 / Foyer Sali Operowej, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, pl. Teatralny 1 „Żywioły” – performens dźwiękowy / PREMIERA / ZAMÓWIENIE FESTIWALU KODY Hans van Koolwijk (Holandia) – obiekty, muzyka, Jan Bernad – scenariusz muzyczny, Zespół Muzyki Tradycyjnej Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” pod kier. Moniki Mamińskiej i Jana Bernada – śpiew 20:30 / Sala widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 Piotr Kurek „Ivy Snowstalkers of Ancient Apron” – opera-nowa / PREMIERA / ZAMÓWIENIE FESTIWALU KODY Piotr Kurek – muzyka, dramaturgia, Michał Libera – libretto, dramaturgia, Łukasz Sosiński – scenografia, Laura Ociepa – wizualizacje, Natalia Przybysz, Anastazja Bernad – głosy, Hilary Jeffery – puzon, Kamil Szuszkiewicz – trąbka, Jerzy Rogiewicz, Hubert Zemler – instrumenty perkusyjne 22:00 / Oratorium, Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 Spotkanie z artystami 22:00 / Klub Festiwalowy (piwnice Centrum Kultury w Lublinie), ul. Peowiaków 12 „Czas Tańca” Zawołany Skład Weselny 13 maja 2016 (piątek) 12:00, 16:00, 18:00 / Foyer Sali Operowej, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, pl. Teatralny 1 Hans van Koolwijk „Bambuso Sonoro” – instalacja dźwiękowa 19:00 / Sala Kameralna, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, pl. Teatralny 1 Roman Grygoriv, llia Razumeiko (Ukraina) „IYOV” (Hiob) – opera-requiem na fortepian preparowany, wiolonczelę, perkusję i głosy / POLSKA PREMIERA Roman Grygoriv – muzyka, dyrygent, llia Razumeiko – muzyka, fortepian, Vlad Troitskyi – reżyseria, Maryana Golovko, Anna Marych – sopran, Oleksandra Mailliet – mezzosopran, Andrey Koshman, Ruslan Kirsh – baryton, Yevgeniy Rakhmanin – bas, Janna Marchynskaya – wiolonczela, Andrey Nadolskiy – perkusja, Jerzy Rogalski – głos 20:30 / Sala Operowa, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, pl. Teatralny 1 David Lang (USA) „love fail” – opera-nowa / POLSKA PREMIERA Quince Contemporary Vocal Ensemble (USA) – wykonanie, David Lang – reżyseria, Lydia Davis – teksty/opowiadania, Jim Findlay – scenografia, oprawa wizualna, Jennifer Tipton – światła, Beth Morrison Projects – produkcja 22:00 / Mała Sala, Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 Spotkanie z artystami 22:00 / Klub Festiwalowy (piwnice Centrum Kultury w Lublinie), ul. Peowiaków 12 „Czas Tańca” Tęgie Chłopy 14 maja 2016 (sobota) 12:00, 16:00, 18:00 / Foyer Sali Operowej, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, pl. Teatralny 1 Hans van Koolwijk „Bambuso Sonoro” – instalacja dźwiękowa 19:00 / Sala Kameralna Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, pl. Teatralny 1 „Octopus” – koncert / PREMIERA PROGRAMU Theatre of Voices (Dania) Else Torp – sopran, Signe Asmussen – mezzosopran, Jakob Bloch Jespersen – bas, Christian Westergaard – instrumenty klawiszowe, Daniel Plewe – dźwięk 20:30 / Sala Operowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, pl. Teatralny 1 „Past and Present” – koncert CocoRosie (USA) 22:00 / Mała Sala, Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 Spotkanie z artystami 22:00 / Klub Festiwalowy (piwnice Centrum Kultury w Lublinie), ul. Peowiaków 12 „Czas Tańca” Tęgie Chłopy *Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Więcej informacji: www.kody-festiwal.pl ENG PROGRAMME* May 11, 2016 (Wednesday) 19:00 / Dominican Church, 9 Złota Street “At the Crossroad” – concert / PREMIERE OF THE PROGRAMME Olga Pasiecznik – soprano, Ensemble Tourbillon with: Petr Wagner (Czech Republic) – viola da gamba, art direction, Justyna Rekść-Raubo – viola da gamba, Marcin Świątkiewicz – harpsichord 20:30 / Sala widowiskowa, Centre for Culture in Lublin, 12 Peowiaków Street Jagoda Szmytka RÊVE RAVE – opera nouveau / PREMIERE / COMMISSIONED BY THE FESTIVAL Jagoda Szmytka – composition, libretto, Wojtek Mazolewski Quintet – improvisations, performance, Halina Przebinda, Kuba Mikurda – drama, MoPiToe (Bogna Kowalczyk, Małgorzata Andrys) – video and set design, Magdalena Franczuk – trailer 22:00 / Oratorium, Centre for Culture in Lublin, 12 Peowiaków Street Meet the artists – open discussions with the festival’s artists 22:00 / Festival Club (basement of the Centre for Culture in Lublin), 12 Peowiaków Street Dance Nights Gęsty Kożuch Kurzu, Kapela Bornego z Podzamcza May 12, 2016 (Thursday) 19:00 / Opera Hall foyer, Centre for the Meeting of Cultures in Lublin, 1 Teatralny Square The Elements – sound performance / PREMIERE / COMMISSIONED BY THE FESTIVAL Hans van Koolwijk (The Netherlands) – objects, music, Jan Bernad – music scenario, Traditional Music Ensemble of The Centre for Intercultural Creative Initiatives “Crossroads” directed by Monika Mamińska and Jan Bernad – vocals 20:30 / Sala widowiskowa, Centre for Culture in Lublin, 12 Peowiaków Street Piotr Kurek Ivy Snowstalkers of Ancient Apron – opera nouveau / PREMIERE / COMMISSIONED BY THE FESTIVAL Piotr Kurek – music, drama, Michał Libera – libretto, drama, Łukasz Sosiński – stage design, Laura Ociepa – video design, Natalia Przybysz, Anastazja Bernad – vocals, Hilary Jeffery – trombone, Kamil Szuszkiewicz – trumpet, Jerzy Rogiewicz, Hubert Zemler – percussion instruments 22:00 / Oratorium, Centre for Culture in Lublin, 12 Peowiaków Street Meet the artists – open discussions with the festival’s artists 22:00 / Festival Club (basement of the Centre for Culture in Lublin), 12 Peowiaków Street Dance Nights Zawołany Skład Weselny May 13, 2016 (Friday) 12:00, 16:00, 18:00 / Opera Hall foyer, Centre for the Meeting of Cultures in Lublin, 1 Teatralny Square Hans van Koolwijk Bambuso Sonoro – sound installation 19:00 / Chamber Room, Centre for the Meeting of Cultures in Lublin, 1 Teatralny Square Roman Grygoriv, llia Razumeiko (Ukraine) IYOV (Job) – opera-requiem for prepared piano, cello, drums and voices / POLISH PREMIERE Roman Grygoriv – music, conductor, llia Razumeiko – music, grand piano, Vlad Troitskyi – director, Maryana Golovko, Anna Marych – soprano, Oleksandra Mailliet – mezzo-soprano, Andrey Koshman, Ruslan Kirsh – baritone, Yevgeniy Rakhmanin – bass, Janna Marchynskaya – cello, Andrey Nadolskiy – percussion, Jerzy Rogalski – voice 20:30 / Opera Hall, Centre for the Meeting of Cultures in Lublin, 1 Teatralny Square David Lang (USA) love fail – opera nouveau / POLISH PREMIERE Quince Contemporary Vocal Ensemble (USA) – vocals, Lydia Davis – stories, Jim Findlay – set and video design, Beth Morrison Projects – production 22:00 / Mała Sala, Centre for Culture in Lublin, 12 Peowiaków Street Meet the artists – open discussions with the festival’s artists 22:00 / Festival Club (basement of the Centre for Culture in Lublin), 12 Peowiaków Street Dance Nights Tęgie Chłopy May 14, 2016 (Saturday) 12:00, 16:00, 18:00 / Opera Hall foyer, Centre for the Meeting of Cultures in Lublin, 1 Teatralny Square Hans van Koolwijk Bambuso Sonoro – sound installation 19:00 / Chamber Room, Centre for the Meeting of Cultures in Lublin, 1 Teatralny Square Octopus – concert / PREMIERE OF THE PROGRAMME Theatre of Voices (Denmark) Else Torp – soprano, Signe Asmussen – mezzo-soprano, Jakob Bloch Jespersen – bass, Christian Westergaard – piano, Daniel Plewe – sound design 20:30 / Opera Hall, Centre for the Meeting of Cultures in Lublin, 1 Teatralny Square Past and Present – concert CocoRosie (USA) 22:00 / Mała Sala, Centre for Culture in Lublin, 12 Peowiaków Street Meet the artists – open discussions with the festival’s artists 22:00 / Festival Club (basement of the Centre for Culture in Lublin), 12 Peowiaków Street Dance Nights Tęgie Chłopy * The organizer reserves the right to change the programme. More information: www.kody-festiwal.pl
https://www.facebook.com/events/1525507377746145/

‘Salve Regina’ for vocal quartet and string quartet (2013) was commissioned for the Theatre of Voices and the YXUS Ensemble who are the performers here. Soprano, Else Torp rises up high in a pure toned theme, taken by the string quartet in this slow, beautiful melody. Tenor Chris Watson joins before the vocal Quartet blend with the String Quartet in the most lovely sound. The soprano again rises high above the string quartet before male voices weave the music with Grigorjeva showing her fine ear for vocal and instrumental textures and harmonies as the music is shifted around the voices, blending into the string textures. They rise in intense passion in repeated phrases before the strings take the music to a gentler passage to which the alto Iris Oja brings a lovely tone. Bass Jakob Bloch Jespersen brings an equally lovely passage over which strings provide strange high murmurings before a hushed, quite lovely coda. As you may have gathered by now this is a particularly lovely work, the kind of piece that could become extremely popular.’
http://theclassicalreviewer.blogspot.dk/2016/04/a-wonderful-collection-of-galina.html

https://www.facebook.com/256720590170/photos/a.10151585908920171.850549.256720590170/10156878150620171/?type=3